28 września 2023

Wycena parostków rogaczy 2023

Koledzy,

ocena prawidłowości pozyskania sarn rogaczy, za sezon 2023/2024 planowana jest na dzień 20.10.2023 r. (od godziny 16:00)

Proszę zatem o dostarczenie odpowiednio spreparowanych i oznakowanych trofeów pozyskanych rogaczy do dnia 7.10.2022 do mojego domu w miejscowości Łacha (trofea można dostarczyć również na Walne Zgromadzenie w dniu 07.10.2023)

Zgodnie z wymogiem postawionym przez komisję oceny, trofea winny być oznakowane przez opisanie ich na kości podniebieniowej, z podaniem:

            - imienia i nazwiska myśliwego,

            - numeru obwodu łowieckiego,

            - nazwy koła łowieckiego,

            - daty odstrzału i ciężaru tuszy.

          Komisja nie będzie oceniała trofeów niewłaściwie oznakowanych, lub opisanych na dołączonych kartkach.

 

Darz Bór!

Jerzy Bazydło

Łowczy KŁ "Szarak" w Koźle