Rys historyczny

W skład Komisji Rewizyjnej Koła wchodzą:

 

Przewodniczący, kol. Kubrak Jarosław   
Członek, kol.  Piwowarski Rafał
Członek, kol. Makarewicz Przemysław

 

W skład Zarządu Koła wchodzą:

 

Prezes,  kol. Krejszeff Marcin  
Łowczy,   kol. Bazydło Jerzy   
Podłowczy, kol. Kalinowski Anastazy
Sekretarz, kol. Lutyński Michał
Skarbnik,   kol. Długozima Stanisław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia ,,Szaraka” rozpoczęła się w marcu 1959 roku, kiedy to w wyniku podziału Koła Łowieckiego ,,Cyranka” w Kolnie, czternastu członków powołało nowe Koło Łowieckie nadając mu nazwę ,,Szarak” z siedzibą w miejscowości Kozioł, powiat Kolno. Od tego czasu nową ,,kartę" życia łowieckiego zaczęli pisać koledzy: Bączek Stanisław z Turośli, Calik Władysław z Lemana, Czerwiński Stanisław z Turośli, Goliszek Michał z Turośli, Leonik Aleksander z Myszyńca, Milewski Aleksander z Ptaków, Milewski Jerzy z Ptaków, Podlaski Antoni z Janowa, Podleski Ludomir z Warszawy, Procyszyn Hubert z Małego Płocka, Rogaczewski Mirosław z Pogubia Średniego, Szoplik Paweł z Kozła, Śniegocki Józef z Kozła oraz Wyrwas Antoni z Ptaków.

  

    W trakcie pierwszego organizacyjnego posiedzenia założycieli Koła powołano pierwszy w historii ,,Szaraka” Zarząd w składzie: Prezes Koła kol. Wyrwas Antoni, Łowczy Koła kol. Szoplik Paweł, Sekretarz Koła kol. Śniegocki Józef. Wydzierżawiono obwody łowieckie i rozpoczęto planowanie i realizację założonej gospodarki łowieckiej. Powyższy Zarząd pracował do 1963 roku, kiedy to stanowisko Łowczego Koła objął nowy członek Koła kol. Wieteska Leszek, późniejszy długoletni Prezes Koła i aktywny jego członek.

 

 

    W 1966 roku, z powodu złożonej rezygnacji z funkcji Prezesa Koła przez kol. Wyrwasa Antoniego nowym Prezesem został kol. Bielamowicz Zbigniew z Kozła. Trzy lata później (1969 rok), kiedy to koło liczyło już dwudziestu czterech członków, funkcję Prezesa Koła powierzono kol. Wietesce Leszkowi, który zaszczytnie pełnił ją do maja 1997 roku, z niewielką przerwą w latach 1984-1988, gdy Prezesem był kol. Mróz Mirosław z Kolna.

    W maju 1997 roku Prezesurę Koła przejął kol. Potaś Zygmunt, Łowczym ponownie wybranym został kol. Długozima Franciszek, pełniący tę funkcję nieprzerwanie od 1984 roku. Całość Zarządu dopełnili kol. Pomichowski Jarosław jako Sekretarz oraz kol. Bobko Janusz jako Skarbnik.

    W kolejnych latach Zarząd Koła uzupełnił Podłowczy: kolejno kol. Truszkowski Maciej a następnie kol. Piwowarski Ryszard.

   W 2004 roku, w 45-tą rocznicę powstania naszego Koła odsłonięty został głaz z tablicą pamiątkową nawiązującą do pamięci o nieżyjących już kolegach myśliwych, wywodzących się z grona ,,Szaraka" (pamiątka ta zlokalizowana jest przy drodze Kozioł-Łacha, tuż przed mostkiem w miejscowości Łacha).

  W 2007 roku w porozumieniu z Nadleśnictwem Nowogród wydzierżawilismy opuszczony budynek po Leśnictwie Kozioł i zagospodarowaliśmy na potrzeby myśliwych. Nasza gawrę nazwaliśmy ,,Rysiówka".

 

      Kolejne dwa lata to intensywne przygotowania do uczczenia 50-tej rocznicy istnienia naszego Koła. Praca jaką w tym okresie włożyliśmy uwieńczona została uroczystością zorganizowaną we wrześniu 2009 roku. Z okazji naszego święta Kapituła Odznaczeń Łowieckich NRŁ nadała odznaczenia łowieckie: Honorowy Żeton Zasługi - Złom (najwyższe z możliwych odznaczeń) otrzymał Prezes, Kol. Leszek Wieteska, natomiast brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Podłowczy, Kol. Ryszard Piwowarski. Za całokształt działalności Koło Łowieckie ,,Szarak" otrzymało Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.

Na pamiątkę uczczenia 50-lecia ufundowaliśmy dębową figurę Św. Huberta zlokalizowaną w miejscowości Kozioł, za leśniczówką przy rozwidleniu dróg w kierunku miejscowości Łacha i Popiołki.

 

    W sezon łowiecki 2010/2011 weszliśmy z nowym Zarządem ,,Szaraka". Ówczesny Prezes kol. Zygmunt Potaś, po długoletniej ciężkiej lecz owocnej pracy na rzecz Koła postanowił na własną prośbę ustąpić miejsca ,,młodszemu pokoleniu". Zwołane w maju 2010 roku, Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków naszego Koła wybrało nowy Zarząd w skałdzie: Prezes -kol. Długozima Franciszek; Łowczy- kol. Piwowarski Ryszard; Sekretarz - kol. Lutyński Michał; Skarbnik - kol. Krejszeff Marcin. Decyzją Walnego Zgromadzenia z maja 2011 roku, powołano kol. Anastazego Kalinowskiego na funkcję Podłowczego naszego Koła.

Koledzy z naszego Koła to również aktywni działacze w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego, m.in. kol. Ogrodnik Stanisław - V-ce Prezes Woj. Rady Łowieckiej w latach 1981-1984, Prezes Woj. Rady Łowieckiej w latach 1986-2000 i  Członek Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Naczelnej Rady Łowieckiej, kol. Franciszek Długozima - Członek Komisji Wyceny Trofeów O.R.Ł., kol. Leszek Wieteska - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego W.R.Ł. Łomża oraz kol. Ryszard Piwowarski- członek Okręgowej Rady Łowieckiej  oraz przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów w latach 2010-2015.

 

    Koło w każdym roku organizuje szkolenie strzeleckie i zawody na strzelnicy okręgowej P.Z.Ł. Opiekunem tych imprez jest nasz instruktor strzelectwa kol. Jarosław Pomichowski. Najlepsi strzelcy zawodów obdarowywani są nagrodami oraz otrzymują możliwość reprezentowania Koła na Okręgowych Zawodach Strzeleckich. Jak wiadomo pies jest nieodzownym partnerem w łowiectwie, dlatego też kynologia w naszym Kole ma swoje miejsce. Obecnie dysponujemy dwoma jamnikami oraz trzema posokowcami bawarskimi.

   
   Przez wszystkie lata istnienia sędziwy ,,Szarak” rósł w siłę przyjmując do swojego grona coraz to nowych członków. W chwili obecnej jest nas pięćdziesięciu dwóch w tym 46, którzy posiadają uprawnienia selekcjonerskie. Powołaliśmy nowy Zarząd, w którym pokładamy nadzieję, że godnie reprezentować będa nasze Koło. Jesteśmy kolejnym pokoleniem myśliwych, którzy nie zapomnieli o tych, co 61 lat temu rozpoczęli naszą historię.