06 października 2022

Wycena parostków rogaczy 2022

Koledzy,

ocena prawidłowości pozyskania sarn rogaczy, za sezon 2022/2023 planowana jest na dzień 06.11.2022 r. (od godziny 9:00)

Proszę zatem o dostarczenie odpowiednio spreparowanych i oznakowanych trofeów pozyskanych rogaczy do dnia 15.10.2022 do mojego domu w miejscowości Łacha.

Zgodnie z wymogiem postawionym przez komisję oceny, trofea winny być oznakowane przez opisanie ich na kości podniebieniowej, z podaniem:

            - imienia i nazwiska myśliwego,

            - numeru obwodu łowieckiego,

            - nazwy koła łowieckiego,

            - daty odstrzału i ciężaru tuszy.

          Komisja nie będzie oceniała trofeów niewłaściwie oznakowanych, lub opisanych na dołączonych kartkach.

 

Darz Bór!

Jerzy Bazydło

Łowczy KŁ "Szarak" w Koźle