21 grudnia 2021

Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego

Koledzy,

poniżej przedstawiamy informację z ZO PZŁ w  Łomży dotyczącą umieszczania naklejki z hologramem na legitymacji członkowskiej PZŁ.

 

 

"Szanowni Państwo,

informuje, że:

Kod QR zastąpi dotychczasowe hologramy

Z nowym rokiem pragniemy uprościć myśliwym procedurę potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy.
W nowym roku kalendarzowym 2022 nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji członkowskiej PZŁ.

Polski Związek Łowiecki ZG we współpracy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych - wytwórcą legitymacji - wprowadza od nowego roku nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok.
Dla trzech najbardziej popularnych platform Android, Apple, Huawei została przygotowana aplikacja "Weryfikator PZŁ" - Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Aplikacja będzie publicznie osiągalna w wyżej wymienionych sklepach platform, zaś jej działanie będzie polegało na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych.
Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja zaprezentuje dane zawarte na legitymacji - numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane uprawnienia, kwalifikacjach oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC

Planowane umieszczenie aplikacji w sklepie Google Play tuż po okresie świątecznym, aplikacja dla dwóch pozostałych platform do kilkunastu dni później.
Zachęcamy do instalowania i korzystania z przygotowanego narzędzia, mamy nadzieję, że nowy sposób potwierdzania uiszczania składki członkowskiej i ubezpieczenia OC 
zostanie przyjęty z zadowoleniem.


Członkowie PZŁ nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji informacji o opłaceniu składki, choć oczywiści mogą ją zainstalować i sprawdzić dla własnej wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie.
To osoba pragnąca zweryfikować tę informację musi posiadać zainstalowaną aplikację. Stan obecny w kwestii legitymacji pozostaje bez zmian, tzn. legitymacja w obecnej formie jest obowiązująca a informacja o wniesionej składce członkowskiej jest odnotowywana w systemie informatycznym, jak w latach poprzednich przez Państwa Zarządy okręgowe."

 

Monika Wachowiak

Dyrektor operacyjny
 

 

 

 

Darz Bór

Zarząd KŁ "Szarak" w Koźle