07 czerwca 2021

Walne Zgromadzenie członków KŁ "Szarak"

Koledzy,

Zarząd KŁ "Szarak" w Koźle informuje, że w dniu 03.07.2021 r. o godz. 10.00 w gospodarstwie kol. Michała Lutyńskiego w Popiołkach odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Koła. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia dostępny jest w zakładce Myśliwi- Komunikaty (po zalogowaniu).

 

Darz Bór

Zarząd KŁ "Szarak"

w Koźle