27 kwietnia 2023

Składka roczna do Koła

Koledzy,

przypominamy o płatności składki na rzecz Koła w wysokości 320 zł + 20 zł ekwiwalent za zwierzynę drobną na użytek własny.

Terminy płatności składki (zgodnie z uchwałą WZ z dnia 13.05.2017 r):

1. Płatność jednorazowa- do 30 czerwca 2023

2. Płatność w dwóch ratach: pierwsza do 10 maja (180 zł), druga do 20 sierpnia br. (160 zł)
 

Przypominamy, że Koledzy, którzy chcą opłacić składkę w 2 ratach oraz polować na kozły od 11 maja powinni wpłacić pierwszą ratę składki (bądź całość składki) do 10 maja. Po tym terminie składkę będzie można wpłacić wyłącznie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2023.

 

Nr konta do wpłat: 42 8754 0004 0130 0475 2000 0010, tytuł wpłaty: Imię i nazwisko myśliwego, opłata członkowska za rok 2023/2024. Wpłaty można dokonać również w kasach Banku Spółdzielczego w Kolnie lub w jego oddziałach.

 

Darz Bór

Zarząd KŁ "Szarak"