05 maja 2021

Składka roczna do Koła

Koledzy,

przypominam o płatności składki na rzecz Koła w wysokości 320 zł + 20 zł ekwiwalent za zwierzynę drobną na użytek własny.

Terminy płatności składki (zgodnie z uchwałą WZ z dnia 13.05.2017 r):

1. Płatność jednorazowa- do 30 czerwca 2020

2. Płatność w dwóch ratach: pierwsza do 10 maja (180 zł), druga do 20 sierpnia br. (160 zł)

Kto z Kolegów chciałby rozłożyć sobie płatność na raty proszę pamiętać o terminie płatności I raty składki : do 10 maja.

 

Nr konta do wpłat można znaleźć na naszej stronie www w zakładce Kontakt/ Zarząd Koła. Wpłaty można dokonać również w kasie BS w Kolnie przy ul. Kolejowej 2.

 

Darz Bór

Marcin Krejszeff

skarbnik