15 listopada 2021

Składka członkowska do PZŁ za rok 2022

Koledzy,

uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.11.2021 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2022 ustalona została w wysokości:

 

a) składka normalna393 zł (w tym składka na PZŁ 350 zł i ubezpieczenie 43 zł)

b) składka ulgowa – 218 zł (w tym składka na PZŁ 175 zł i ubezpieczenie 43 zł)

c) składka ulgowa – 130,50 zł (w tym składka na PZŁ 87,5 zł i ubezpieczenie 43 zł)

 

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2022 upływa z dniem 31.12.2021.

 

Składkę ulgową – 218 zł płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2021 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2021 nie ukończy 25 roku życia.

Składkę ulgową – 130,50 zł – płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2021 skończą 80 lat.

 

Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką.

 

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należą, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

Członkowie niezrzeszeni w kole łowieckim uiszczają składkę we właściwym zarządzie okręgowym.

Podajemy aktualne konto bankowe ZO PZŁ w Łomży: 18 1020 1332 0000 1702 0027 5396

 

O ile to możliwe, proszę o uiszczanie opłat przelewem bankowym na konto naszego Koła (nr konta na naszej stronie www zakładka: Kontakt/Zarząd Koła) lub w kasie BS w Kolnie. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko myśliwego z dopiskiem: składka członkowska na PZŁ 2022

 

Darz Bór

Marcin Krejszeff

Skarbnik