15 września 2023

Przekazywanie informacji o wilkach!!!

Koledzy,

informujemy, że na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego została uruchomiona zakładka, poprzez którą można wysyłać informacje dotyczące wilków występujących w każdym z obwodów łowieckich.
Zachęcamy do przesyłania danych w przedmiotowym zakresie za pomocą formularza dostępnego na stronie.
Liczymy na pozyskanie szeregu ważnych informacji jeszcze w tym tygodniu oraz systematyczne korzystanie z niniejszej zakładki.

 

link:  https://www.pzlow.pl/nasze-inicjatywy/zdarzenia-z-wilkami/

 

Prosimy o rozpowszechnianie treści tej korespondencji  pośród Kolegów myśliwych.

 

Darz Bór

Zarząd KŁ "Szarak"

w Koźle