04 grudnia 2021

Ostatnie pożegnanie Śp. Kol. Leszka Wieteski

Koledzy,

z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi Leszka Wieteski- od 1963 roku łowczego naszego Koła, w późniejszych latach jego wieloletniego prezesa, następnie członka honorowego Koła. 

Wyrazy współczucia składamy Rodzinie oraz Bliskim.

Niech mu knieja wiecznie szumi!!!

 

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak"
w Koźle