16 marca 2024

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków za sezon 2023/2024

Koledzy,

trofea jeleni byków- odpowiednio spreparowane i opisane- proszę dostarczyć najpóźniej do 03.04.2022 do kol. łowczego Jerzego Bazydły do  domu w Łasze, uprzednio informując łowczego telefonicznie o tym fakcie.

 

Zgodnie z wymogiem postawionym przez komisję oceny, trofea winne być oznakowane poprzez czytelne opisanie ich na kości podniebieniowej, z podaniem:

– imienia i nazwiska myśliwego,

– numeru obwodu łowieckiego,

– nazwy koła łowieckiego,

– daty odstrzału i ciężaru tuszy.

 

Komisja nie będzie oceniała trofeów nieoznakowanych lub niekompletnych.

 

 

Darz Bór

Michał Długozima

Admin