31 marca 2022

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków za sezon 2021/2022

Koledzy,

przypominam o zdaniu odpowiednio spreparowanych i opisanych trofeów jeleni byków. Trofea proszę dostarczyć najpóźniej do 03.04.2022 do mojego domu w Łasze, uprzednio informując mnie telefonicznie o tym fakcie.

 

Zgodnie z wymogiem postawionym przez komisję oceny, trofea winne być oznakowane poprzez czytelne opisanie ich na kości podniebieniowej, z podaniem:

– imienia i nazwiska myśliwego,

– numeru obwodu łowieckiego,

– nazwy koła łowieckiego,

– daty odstrzału i ciężaru tuszy.

 

Komisja nie będzie oceniała trofeów nieoznakowanych lub niekompletnych.

 

 

Darz Bór

Jerzy Bazydło

Łowczy