16 lutego 2022

Kurs podstawowy i selekcjonerski 2022

Koledzy, 

przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące kursów podstawowego i selekcjonerskiego w roku 2022 organizowanym przez ZO w Łomży.

 

KURS PODSTAWOWY

KURS SELEKCJONERSKI

 

Darz Bór

Zarząd KŁ Szarak w Koźle