KALENDARZ MYŚLIWSKI <<<
>>> LOGOWANIE>> 
    
     


    Urządzenia łowieckie i hodowlane od lat są przedmiotem troski Zarządów Koła jak i poszczególnych myśliwych. Stąd dziś możemy pochwalić się bardzo dobrym ich stanem ilościowych oraz technicznym na wszystkich naszych obwodach.
   Dysponujemy 21 paśnikami, 110 lizawkami, 1 wolierą, ponad 6 ha poletek żerowych, blisko 0,2 km pasów zaporowych, 10 wodopojami, 22 budkami dla kuropatw i 64 ambonami. Ponadto w obwodzie nr 102 odbudowaliśmy zastawę na rzece, dzięki czemu uzyskaliśmy spiętrzenie wody na obszarze 32 ha i doskonałe środowisko wodno-błotne.
    W naszych łowiskach sprawdza sie również system dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym. Corocznie przeznaczamy na ten cel blisko 15 ton karmy, w tym 3/4 to karma soczysta i treściwa oraz blisko 1 tona mikroelementów w postaci soli.
     Znacząca liczba ambon świadczy, że przedkładamy polowania indywidualne nad polowania zbiorowe, co dobrze służy lepszej selekcji zwierzyny grubej.

<poprzednia strona
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI  
O KOLE
NASZE OBWODY
PLAN POLOWAŃ
WIEDZA-EDUKACJA
GALERIA
KONTAKT

© Koło Łowieckie "Szarak" w Koźle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design and Created by Marcin Piwowarski