KALENDARZ MYŚLIWSKI <<<
>>> LOGOWANIE>> 
    
     


    Koło Łowieckie ,,Szarak" w Koźle dysponuje trzema obwodami łowieckimi   nr 9 (MAPA), nr 10 (MAPA) oraz nr 19 (MAPA). Powierzchnia obwodów wynosi ponad 18 000 ha, w tym blisko 5 000 ha to obszar leśny.
    Główne gatunki występujące w łowiskach naszych obwodów to łoś, jeleń szlachetny, sarna, dzik, zając szarak, kuropatwa, lis, borsuk, jenot, norka amerykańska, bażant, tchórz i kuna. Niestety na stałe z naszych łowisk wyginął cietrzew i piżmak.
        W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowaliśmy wzrost ilościowy populacji jelenia, a w ostatnich latach szczególnie dzika i lisa. Przyczyną tych zjawisk jest migracja jelenia, rozkładanie szczepionek przeciwko wściekliźnie zaważyła na wzroście populacji lisa a w przypadku dzika to zdecydowany wzrost masowej uprawy kukurydzy stanowiącej doskonały ,,bufet" i ostoje w okresie letnim. Charakterystycznym jest, że ze wzrostem populacji jelenia spadła jego jakość osobnicza.
    W trosce o dobro zwierzyny Koło od lat organizuje akcje patrolowania łowisk, mające na celu zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego. W powyższej
kwestii współpracujemy z administracją lasów, Policją i samorządami. Skutek wieloletniej dbałości jest taki, że obecnie rzadko spotyka się w naszych łowiskach jakiekolwiek formy kłusownictwa, a w ogóle nie notuje się kłusownictwa z użyciem broni palnej. następna strona>
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI  
O KOLE
NASZE OBWODY
PLAN POLOWAŃ
WIEDZA-EDUKACJA
GALERIA
KONTAKT

© Koło Łowieckie "Szarak" w Koźle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design and Created by Marcin Piwowarski