KALENDARZ MYŚLIWSKI <<< >>> LOGOWANIE (myśliwi KŁ Szarak) 


Wschód

 04:32 

Zachód  20:44
Wschód  03:27
Zachód  19:47


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnego ciepła i pogody ducha oraz pomyślnego Nowego Roku niosącego obfite łowy i osobiste szczęście wszystkim członkom Koła oraz ich rodzinom składa
Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Koźle


Kartka świąteczna28.11.2018
Koledzy,
prosimy o zapoznanie się z aktualnym komunikatem Zarządu Koła w zakładce Komunikaty (po zalogowaniu się).
Darz Bór
Zarząd KŁ "Szarak"
22.10.2018

3 listopada 2018 (sobota) zapraszamy Kolegów na zbiorowe polowanie hubertowskie. Spotykamy się o godz. 7.00 na hubertowskiej mszy św. w kościele w Koźle.
Po polowaniu zapraszamy Kolegów wraz z małżonkami na biesiadę myśliwską, która odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym Kol. M. Lutyńskiego w Popiołkach. Wpisowe 50 zł od pary.


Z uwagi na konieczność racjonalnego zaplanowania kosztów oraz ilości dań, prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w biesiadzie myśliwskiej do Kol. Łowczego najpóźniej do dnia 28.10.2018r.

Darz Bór
Zarząd KŁ "Szarak"


22.10.2018

Koledzy,
w związku ze zbliżającą się oceną prawidłowości pozyskania saren kozłów, proszę o dostarczenie odpowiednio spreparowanych i oznakowanych parostków bezpośrednio do mnie lub do Kol. Jarka z Łachy najpóźniej do dnia 29.10.2018 r.
Zgodnie z wymogiem komisji trofea powinny być oznakowane poprzez czytelne opisanie ich na kości podniebienowej, z podaniem:
- imienia i nazwiska myśliwego,
- numeru obwodu łowieckiego,
- nazwy koła łowieckiego,
- daty pozyskania i ciężaru tuszy

Darz Bór
Jerzy Bazydło
Łowczy KŁ"Szarak"


08.10.2018

Koledzy,
poniżej przesyłam linki do najnowszych informacji z ZO PZŁ w Łomży:

1. Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ w sprawie wprowadzenia jednolitego sposobu postępowania w  sytuacjach blokowania polowań przez różne grupy społeczne.

2. Akcja uświadamiania społeczeństwa nt. Łowiectwa
3. Ogólnopolski Hubertus w Pułtusku- 20.10.2018
Darz Bór
/admin/

05.10.2018

Składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2019

    Uchwałą NRŁ z dnia 05.09.2018 roku składka członkowska na PZŁ  na rok 2019 wynosi:
a) składka normalna: 363 zł (w tym składka na PZŁ 320 zł i  ubezpieczenie NW i OC 43 zł)
b) składka ulgowa: 203 zł ( w tym składka na PZŁ 160 zł  i ubezpieczenie NW i OC 43 zł). Składkę ulgową płacą Koledzy, którzy ukończyli 70 rok życia oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia.

Termin płatności składki upływa 31.12.2018 roku.

Zgodnie ze statutem PZŁ, składka członkowska na PZŁ i opłata za ubezpieczenie od myśliwych zrzeszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

Składkę można wpłacić osobiście u kol. skarbnika, bądź przelewem bankowym na rachunek Koła. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek: składka członkowska do PZŁ za rok 2019 (dane do rachunku koła dostępne po zalogowaniu w zakładce KONTAKT)
Darz Bór
/admin/


29.08.2018
Koledzy,
od 21 września polujemy na jelenie byki. Poniżej przedstawiam przypomnienie nowych zasad selekcji dla tego gatunku zwierzyny łownej.
Darz Bór
/admin/


13.08.2018

Koledzy,
prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami bioasekuracji w łowisku oraz ich przestrzegania.

Ponadto udostępniamy tekst znowelizowanej ustawy prawo łowieckie z dnia 15 czerwca 2018 r. Zmiany dotyczą nowego podejścia do problematyki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Nowe przepisy będą obowiązywać od 23 sierpnia 2018 r.

Darz Bór
Zarząd KŁ Szarak


17.05.2018
Koledzy,
w maju rozpoczynamy polowania na sarny rogacze. W związku z powyższym, krótkie przypomnienie nowych zasad selekcji dla tego gatunku zwierzyny łownej.
DB
/admin/06.04.2018
Koledzy,
poniżej zamieszczam link do znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie.

Prawo Łowieckie 2018

Darz Bór
Michał Długozima
/Admin/

15.03.2018
Koledzy,
zainteresowanym zmianami w ustawie "Prawo łowieckie", udostępniam linki do transmisji  z:

- posiedzenia Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska z dnia 13.03.2018
- posiedzenia Senatu z dnia 14.03.2018


Darz Bór
Michał Długozima
/admin/08.03.2018

Koledzy,
w dniu 6.03.2018 Sejm uchwalił  znowelizowaną ustawę "Prawo łowieckie". Poniżej zamieszczam tekst ustawy uchwalonej przez Sejm, uzupełniony o przepisy przejściowe wprowadzające, które następnie "przechodzą" do Senatu.

PRAWO ŁOWIECKIE PO NOWEMU

Darz Bór
Michał Długozima
/admin/

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI  
O KOLE
NASZE OBWODY
PLAN POLOWAŃ
WIEDZA-EDUKACJA
GALERIA
KONTAKT
© Koło Łowieckie "Szarak" w Koźle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design and Created by Marcin Piwowarski3